Education at a Glance 2016

Image result for Education at a Glance 2016

Iga-aastaselt avaldatav „Education at Glance“ on üks peamisi ja suurimaid võrdleva haridusstatistika kogumikke, mille eesmärk on anda riikidele võrdlusvõimalus, millised on olnud nende hariduspoliitikate mõjud võrreldes teiste riikidega. Ülevaade analüüsib 35 OECD liikmesriigi ja lisaks Argentiina, Brasiilia, Hiina, India,Indoneesia, Venemaa, Saudi-Araabia ja Lõuna-Aafrika vabariigi haridussüsteeme.

Eestis, kus pooled õpetajad on üle 50aastased, on Eestil vaja õpetajaametisse meelitada uusi talente. Õpetajakoolituse õppekavade lõpetanute keskmine töötasu on võrreldes kõrgharidusega töötajate palkadega üks madalamaid.
Eestis on ajalooliselt olnud elanikkond kõrgelt haritud, nagu näitab 55-64aastaste kõrgharidusega elanike kõrge osakaal (35%) OECD keskmisega (26%) võrreldes.
Naisi on kõrgharidusõppe lõpetajate hulgas enam kui mehi, kuid nende töötasu moodustab vaid 70% meeste töötasust (pisut alla OECD keskmist, mis on 73%).

Loe siit: https://goo.gl/xMsjCw

 

OECD Business and Finance Outlook 2016

OECD Business and Finance Outlook 2016

OECD äri ja rahanduse ülevaade, mis tutvustab ainulaadseid andmeid ja analüüse, mis võivad  mõjutada ja muuta nii soodsalt kui ka ebasoodsalt homset ärimaailma, rahandust ja investeeringuid. Sel aastal on tähelepanu keskmes “ärindus killustatud maailmas”.  Väljaanne käsitleb erinevad aspekte ärikeskkondades, teadus- ja arendustegevuses ja  innovatsioonis.

Loe OECD iLibrary e-raamatute andmebaasist: http://goo.gl/zt7wPH

UNCTAD Handbook of Statistics

Käsiraamat annab põhjaliku ülevaate rahvusvahelise kaubanduse ja investeeringute statistilistest näitajatest üksikutes riikides ja majanduspiirkondades. Esitatakse statistikat järgmistes valdkondades: rahvusvaheline kaubavahetuses, eksport, import, toote ja piirkonna päritolu, impordi tariifid, välisinvesteeringud, migrantide rahaülekandeid jt.

Loe siit: http://goo.gl/DIiQaG

Varasemaid väljaandeid leiab andmebaasist UN iLibrary: http://goo.gl/3fSVQk

OECD Economic Outlook

Image result for oecd economic outlook 2016

OECD Economic Outlook

Kaks korda aastas ilmuv maailmamajanduse ülevaade sisaldab OECD liikmesriikide ja teiste riikide tööhõive, hindade, eelarve jt majandusnäitajate prognoose ja analüüse.

Juurdepääs: OECD iLibrary e-raamatute andmebaasi vahendusel ja  vanemad väljaanded trükisena Rahvusraamatukogu õigusteaduse ja rahvusvaheliste organisatsioonide saalis
Koostaja: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Loe lisaks:  http://goo.gl/dtY6xb

World Development Indicators 2016

Thumbnail

Maailmamajanduse arengu ülevaade sisaldab riikide sotsiaalmajanduslikke näitajaid. Lisaks leiab analüüsist  statistilisi andmeid keskkonna, majanduse, ekspordi, impordi ja rahanduse kohta. Väljaanne ilmub üks kord aastas ja on mõeldud üliõpilastele, õppejõududele ning analüütikutele.

Koostaja: Maailmapank (World Bank)
Loe siit: http://goo.gl/MvdsXV

 

World Trade Report 2015

World Trade Report 2015 : Speeding up trade: benefits and challenges of implementing the WTO Trade Facilitation Agreement

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) aruanne uurib rahvusvahelise kaubanduses ekspordi  suurendamise võimalusi, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete osatähtsust kaubavahetuses.  Edukamaks osalemiseks maailma kaubandussüsteemis on rohkem kui kunagi varem vaja täpselt mõista kaubanduse mõju äritegevusele – eriti oluline on see arengumaade ja siirdemajandusega riikide puhul. WTO kaubanduse lihtsustamise kokkuleppe põhimõtted ja eesmärgid.

Loe siit: https://goo.gl/lr4DEf

OECD Reviews of School Resources: Estonia 2016

OECD koostatud ülevaade Eesti koolide rahalistest vahendidest, koolide avalikust rahastamisest, inimressurssidest (õpetajad, koolijuhid). Leiti, et  koolid ja omavalitsused ei tee koostööd, mille abil saaks kulusid kokku hoida ja  koolivõrku peab muutma efektiivsemaks. Soovitati kutsehariduse õppeprogramme kohandada tööturu vajadustele, rohkem kaasata tööandjaid ning vähendada õpilaste väljakukkumist kutsekoolidest.

Loe siit: http://goo.gl/69m3ya